Simon Ignaz Steiner Profile Picture

Simon Ignaz Steiner

MultiMediaTechnology-M 2018
MultiMediaTechnology-B 2015

Fachbereich

Augmented Reality & Game

Simon Ignaz's Projects

Incendarius

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Forest Lights

MultiMediaTechnology

Brain-Damaged Toy Car Rally

MultiMediaTechnology

FruitsVS.Vegetables

MultiMediaTechnology