Sarah Friedl Profile Picture

Sarah Friedl

MultiMediaArt-M 2022
MultiMediaArt-B 2019

Fachbereich

Film

Sarah's Projects

EL DESPERADO | MMP1

MultiMediaArt (Bachelor)

Kennen Wir Uns?

MultiMediaArt (Master)

MMP2 - PARTYCRASH

MultiMediaArt (Bachelor)

Golden Strings

MultiMediaArt (Bachelor)

ARMS WIDE OPEN

MultiMediaArt (Master)

Black Hole

MultiMediaArt (Master)

90bpm

MultiMediaArt (Bachelor)

VERA

MultiMediaArt (Bachelor)

MMP2 | Social Score System

MultiMediaArt (Bachelor)

MMP1 - Das verräterische Herz

MultiMediaArt (Bachelor)

MMP1 | Reech and Hait

MultiMediaTechnology (Bachelor)

MultiMediaArt (Bachelor)