Tobias Pretzl Profile Picture

Tobias Pretzl

MultiMediaTechnology-M 2015
MultiMediaTechnology-B 2012

Fachbereich

Augmented Reality & Game

Tobias's Projects

Salzburg 360

MultiMediaTechnology (Master)

MultiMediaArt (Master)

Phoenix

MultiMediaTechnology (Master)

MultiMediaArt (Master)

Rigid Buddies

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Haunted House

MultiMediaTechnology (Bachelor)

PaintItBlack

MultiMediaTechnology (Bachelor)

MultiMediaArt (Bachelor)