Tobias Pretzl Profile Picture

Tobias Pretzl

MultiMediaTechnology-M 2015
MultiMediaTechnology-B 2012

Fachbereich

Augmented Reality & Game

Tobias's Projects

Salzburg 360

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Phoenix

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Rigid Buddies

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Haunted House

MultiMediaTechnology

PaintItBlack

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology