Tobias Pretzl Profile Picture

Tobias Pretzl

MultiMediaTechnology-M 2015
MultiMediaTechnology-B 2012

Fachbereich

Augmented Reality & Game

Tobias's Projects

PaintItBlack

MultiMediaTechnology

MultiMediaArt

Haunted House

MultiMediaTechnology

Rigid Buddies

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Phoenix

MultiMediaTechnology

MultiMediaArt

Salzburg 360

MultiMediaTechnology

MultiMediaArt