Thomas Hutzinger Profile Picture

Thomas Hutzinger

MultiMediaTechnology-M 2013
MultiMediaTechnology-B 2010

Fachbereich

Augmented Reality & Game

Thomas's Projects

TriFence

MultiMediaTechnology

BAM - Piece Out

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Burning H

MultiMediaTechnology

Aviditas

MultiMediaTechnology

MultiMediaArt

Comedor

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Transmission

MultiMediaTechnology