Thomas Hutzinger Profile Picture

Thomas Hutzinger

MultiMediaTechnology-M 2013
MultiMediaTechnology-B 2010

Fachbereich

Augmented Reality & Game

Thomas's Projects

Transmission

MultiMediaTechnology (Master)

Comedor

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Aviditas

MultiMediaTechnology

MultiMediaArt

Burning H

MultiMediaTechnology (Bachelor)

BAM - Piece Out

MultiMediaArt (Bachelor)

MultiMediaTechnology (Bachelor)

TriFence

MultiMediaTechnology (Bachelor)